Φαρμακείο Τζικούλα Χριστίνα

Διεύθυνση: Σεβαστείας 18-20, Ζωγράφου